Regulamin

Zgłaszanie prac 

1. W konkursie może brać udział każdy chętny. Jeżeli dana osoba należy do naszego Katalogu, do wzięcia udziału w konkursie wraz z opowiadaniem musi wysłać tylko formularz. Natomiast osoba, której blog nie należy do Katalogu poza formularzem musi umieścić na swoim blogu link do katalogu. Przy wypełnianiu formularza prosimy o podanie jego adresu -  w przypadku wygranej ten blog będzie reklamowany. Jeżeli dana osoba nie posiada bloga, a chciałaby wziąć udział w konkursie, postępuje tak jak osoby należące do Katalogu -  wysyła tylko formularz z pracą.
2. Jedna osoba może wysłać tylko jedna pracę.
3. Praca konkursowa nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości stron pracy, jednak proszone jest, żeby praca nie była bardzo krótka - minimalna ilość stron to cztery. Format pracy jest dowolny, chociaż najlepiej byłoby przesyłać prace w formacie .docx.
4. Zgłoszenie (wypełniony formularz wraz z pracą konkursową w formie załącznika) wysyłamy na maila zakrecooona19@gmail.com . Schemat formularza znajdziecie TUTAJ
5. Termin wysyłania prac upływa 26 września 2017 - po upływie tego dnia prace nie będą przyjmowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Przebieg konkursu

1.  Tytuły prac i linki do nich zostaną podane na głównej stronie katalogu dnia 27 września 2017r.
2. Wszystkie prace konkursowe będą umieszczane na tej podstronie Katalogu Opowiadań O Wampirach.
3. Głosy będzie można oddawać przy pomocy stworzonej ankiety, do której link zostanie zamieszczony w poście, w którym zostaną podane tytuły prac konkursowych i linki do nich. Głosowanie będzie trwało w dniach 27 września - 3 października 2017 r.
4. Pozostawianie opinii na temat opowiadań biorących udział w konkursie jest anonimowe. Jednak nie zabraniamy podpisania się pod swoją opinią. To już zależy od woli oceniającego. Opinie można zostawiać pod poszczególnymi pracami, które będą się znajdowały na tej podstronie.
5. Uczestnicy mogą umieścić na swoich blogach informację o wzięciu udziału w konkursie organizowanym przez Katalog Opowiadań O Wampirach, jednak zabronione jest ujawnianie tytułu swojej pracy, aby uniknąć sytuacji, kiedy punkty będą przyznawane ze względu na sympatię do danej autorki/ danego autora czy jej brak. Celem konkursu jest ocenianie zgłoszonych opowiadań.
6. Wszystkie pytania dotyczące przeprowadzenia konkursu czy zgłaszanie problemów powstałych podczas zgłaszania się można kierować TUTAJ.
7. Tożsamość autorów do chwili opublikowania wyników pozostaje tylko do wiadomości załogi Katalogu Opowiadań O Wampirach. Przyczyny podane w punkcie 5 części "Przebieg konkursu".

Ogłoszenie wyników konkursu

1. Wyniki zostaną ogłoszone 3 października 2017r.
2. Jak zostało już wspomniane we wcześniejszych punktach regulaminu, przy podawaniu wyników ujawniane są tożsamości autorów danych opowiadań, NIE WCZEŚNIEJ!
3. Nagrody:
a) I miejsce: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy oraz wywiad.
b) II miejsce*: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy.
c) III miejsce*: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy.

* nagrody za miejsce II i III zostaną przyznane w przypadku zgłoszenia się do konkursu więcej niż pięciu prac konkursowych

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 05.07.2017
Życzymy powodzenia!
Załoga Katalogu Opowiadań O Wampirach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz